Ga naar de inhoud

Voetreflexzonemassage

Al 5000 jaar geleden werd er in India en China behandeld door druk op bepaalde punten van het lichaam, waaronder de voeten, uit te oefenen. De Amerikaan W.H. Fitzgerald legde in het boek “Zonetherapy” (1917) de basis voor de huidige voetreflexzonemassage.

Uitgaande van de veronderstelling dat iedere zone op de voet in energetische verbinding staat met een orgaan in het lichaam, en dat tijdens ziekte de totale energie uit evenwicht is (hetgeen zich uit in druk-pijnlijke gebieden op de voet en eventueel afzetting van afvalstoffen daar) kan door reflectoire beïnvloeding via voetreflexzonemassage het verstoorde innerlijke evenwicht in het lichaam hersteld worden.

 

Tarieven