Spring naar inhoud

Privacybeleid

Welkom op onze website. Als u deze website bezoekt en gebruikt, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden die samen met ons auteursrecht, privacybeleid en disclaimer de relatie van Re-source Massagepraktijk, met u regelen met betrekking tot deze website.

De term ‘wij’ of ‘we’ verwijst naar de eigenaar van website www.re-sourcemassage.nl, met als adres Vechtstraat 35-1 te Amsterdam.
De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina’s van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik en is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Deze website bevat materiaal dat eigendom is van ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrechtvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.

Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke vereisten voldoen.

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze disclaimer van de website redelijk zijn. Als u niet akkoord gaat, moet u deze website niet gebruiken.

Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortkomt uit dergelijk gebruik is onderworpen aan de wetten van de Nederlandse en Europese wetgeving.

Privacybeleid

Dit privacybeleid zet uiteen hoe we informatie gebruiken en beschermt alle informatie die u ons geeft wanneer u deze website gebruikt.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten wij u vragen bepaalde informatie te verstrekken waarmee u bij het gebruik van deze website kunt worden geïdentificeerd, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U moet deze pagina van tijd tot tijd controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Dit beleid is van kracht sinds 13 mei 2007.

Wat we verzamelen bij Re-source Massagepraktijk

We kunnen de volgende informatie verzamelen:
• Naam
• E-mailadres
Alle gegevens die mij worden toegestuurd, worden gebruikt voor het verzenden van een eventuele Nieuwsbrief. In iedere Nieuwsbrief vindt u een link om uzelf uit te schrijven als u mijn Nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

Wat we verzamelen als u aanmelding een cursus of behandeling betreft:

• Naam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Geboortedatum
• E-mailadres

Wat we doen met de informatie die we verzamelen

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden, en in het bijzonder voor interne registratie.

Veiligheid

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Gebruik van Cookies

Wij maken bij het aanbieden van website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw webbrowser. Kijk voor een toelichting op  de website van de Consumentenbond.

Google Analytics

Re-source Massagepraktijk gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Facebook

Op deze website is functionaliteit opgenomen om webpagina’s te kunnen delen of promoten op Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door broncode die wordt aangeleverd door Facebook. Deze broncode schrijft onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze broncode verwerken.

Gebruik van uw persoonlijke informatie

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen. U kunt de details van persoonlijke informatie die wij over u hebben opvragen. Als u een kopie van de informatie over u wilt hebben, kunt u contact opnemen. Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, e-mail ons. We zullen ernaar streven alle informatie die onjuist is bevonden, onmiddellijk te corrigeren.

Ontkenning

Alles wordt in het werk gesteld om de website vlot te laten functioneren. We nemen echter geen verantwoordelijkheid voor, en zullen niet aansprakelijk zijn voor het geval dat de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle of helemaal niet beschikbaar.

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de informatie door ons wordt verstrekt en we ons best doen om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook.

We kunnen van tijd tot tijd informatie opnemen die ons door derde partijen wordt gegeven en die wij als betrouwbaar beschouwen. Noch wij, noch enige derde partij, geeft enige garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en gevonden materialen. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten nadrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover maximaal toegestaan door de wet.

Van tijd tot tijd kan deze website ook links bevatten naar andere websites. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak en om u meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat we de website (s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website (s). We hebben ook geen controle over de beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of een goedkeuring van de meningen die op die websites zijn geuit.

Niets op deze website vormt, of is bedoeld als advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig hebt met betrekking tot een juridische, financiële, medische of andere kwestie, dient u een geschikte professional te raadplegen met expertise op dat gebied.

Als enige bepaling van deze website disclaimer niet-afdwingbaar is of blijkt te zijn onder toepasselijk recht, heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de disclaimer van deze website.

Aanpassen deze pagina

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.