Ga naar de inhoud

Wat is Reiki?

Reiki is het Japanse woord voor universele levensenergie, de energie die overal om ons heen aanwezig is. Al eeuwenlang wordt deze energie in diverse culturen gebruikt om tot een gezonder en evenwichtiger leven te komen.

De grondlegger van Usui Shiki Ryoho is dr. Mikao Usui, die vanaf 1920 de rest van zijn leven wijdde aan deze vorm van heling. Een van zijn studenten was Chujiro Hayashi, die een Reikikliniek begon in Tokio. Hij behandelde daar Hawayo Takata die Reiki vanuit Japan meenam naar het Westen en van 1937 tot haar dood in 1980 Reiki onderwees op Hawaii, in de VS en Canada. Haar kleindochter Phyllis Lei Furumoto zette haar werk voort tot haar dood in 2019. In 1994 verwoordde ze deze vorm van beoefening in de Vier Aspecten en Negen Elementen. Twee weken voor haar overlijden erkende ze Johannes Reindl als haar opvolger.

Usui Shiki Ryoho wordt onderwezen door Reikimasters die getraind zijn in de traditie van Usui, Hayashi, Takata, Furumoto en Reindl. Het wordt geleerd via een mondelinge traditie van lesgeven, informatie delen en behandelingen uitwisselen. Deze beoefening is niet iets wat geleerd kan worden door middel van het lezen van een boek – het is iets wat ervaren moet worden door het ontvangen van een behandeling of het deelnemen aan een cursus.

Hoe ziet een Reikibehandeling eruit?
Een Reikibehandeling ondersteunt de hele persoon – fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Het is geen vorm van massage, tijdens de behandeling op een Reiki- of massagetafel blijft de ontvanger gekleed. Wanneer ik mijn handen op bepaalde posities van het lichaam van de ontvanger plaats, stroomt Reiki via die handen in de persoon die de behandeling ontvangt. Deze energiestroom kan verschillend ervaren worden – als hitte, kou, vibratie, tinteling, ongebruikelijke zwaarte, of soms als helemaal geen sensatie. Een volledige Reikibehandeling duurt ongeveer 60-90 minuten. Het effect van een behandeling is een diepe ontspanning, die doorwerkt op meerdere niveaus.

Wanneer je het effect van een Reikibehandeling ervaren hebt, ben je wellicht nieuwsgierig geworden deze methode zelf te leren en toe te passen. Regelmatig geef ik Reiki I cursussen, over 4 dagdelen verspreid, waarna je jezelf en anderen kunt behandelen.