Ga naar de inhoud

Weer open

Laatst geüpdatet op di 01 september 2020

Vanaf maandag 11 mei mogen contactberoepen eindelijk weer (na 8 weken sluiting in verband met COVID-19) aan de slag, met in achtneming van een aantal voorzorgsmaatregelen.
Indien je geen van de volgende klachten hebt (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, kortademig, koorts) noch iemand van je huisgenoten, ben je weer van harte welkom voor een ontspannende behandeling.
Ook is het mogelijk een giftvoucher te bestellen om cadeau te geven aan een vriend/vriendin.
Voor de tarieven, zie https://www.re-sourcemassage.nl/tarieven-massages-cursus/#cursus

Gepubliceerd inAgenda